Əqiq

Geniş yayılmış qiymətli daş olan Kvarsın bir növü olmasına baxmayaraq əqiq (bayquş gözləri, gözlüklü əqiq, dendrit,  qala əqiqi,  şaxtalı əqiq, göy qurşağı əqiqi, buludlu əqiq, odlu əqiq, qaranquş) - ən gözəl qiymətli daşlardan biridir. Buna səbəb ilk növbədə onun xüsusi laylı quruluşudur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu layların  çizgiləri (onlar konsentrik və ya xətti olurlar) bəzən son dərəcə gözəl tablo yaradır.

Əqiq (bayquş gözü, gözlü əqiq, dendrit, qala əqiqi,  şaxtalı əqiq, göy qurşağı əqiqi, buludlu əqiq, odlu əqiq, ipəkotu əqiqi)  geniş yayılmış qiymətli daş olan Kvarsın sadəcə bir növü olsa da, ən heyrətamiz qiymətli daşlardan biridir. Gözəllik ilk növbədə onun xüsusi laylı quruluşundadır. Bu layların  çizgiləri (onlar konsentrik və ya xətti olurlar) bəzən son dərəcə gözəl tablo yaradır.

Əqiq bəşəriyyətə çoxdan məlumdur. Bu daş bütün zamanlarda insanlar üçün dəyərli olub. Bəzi məlumatlara görə, daşın adı yunan sözü olan "ahates" sözündən yaranmışdır ki, bu da tərcümədə "xoşbəxt" deməkdir.

Daşın rəng çalarları olduqca müxtəlif olub ağ və sarı rəngdən yaşıl və qara rənglərə qədər dəyişir. Əksər hallarda hətta eyni bir daşdakı  zolaqların rəngi bir-birindən tamamən fərqli olur. Məsələn, konsentrik rəngli təbəqələrdən ibarət əqiq nümunələrinə, habelə mərkəzində gözə oxşayan nöqtə olan əqiq nümunələrinə rast gəlinir (hətta onlar uyğun olaraq  - "bayquş gözü" və "gözlü əqiq" adlanır).

Əqiq bir sehrli daş kimi də çox yüksək qiymətləndirilir. Romalılar əqiq daşının  bərəkət ilahəsi Pomonanın daşı olduğuna inanır, məhsuldarlığın artması üçün əqiq daşı muncuqlarını bağlara və bostanlara yerləşdirirdilər. Bundan başqa, əqiq öz sahibini mənfi enerji hücumlarından və hətta "enerji vampirizmindən" effektiv qoruyur. Doğrudur, bəzən daşın özünü də mənfi enerji qalıqlarından "təmizləmək" lazımdır. Amma bunun üçün əqiqi sadəcə soyuq suda saxlamaq kifayətdir.

Əqiq hətta qorxunun öhdəsindən gəlməkdə və idman nailiyyətləri əldə etməkdə kömək edir, bəzi inançlara görə isə ildırım və zəlzələdən qoruyur.

Əqiq öz sahiblərini həmçinin ünsiyyətdə xoşrəftar edir, bundan başqa kişiləri həm də qadınlar üçün cazibədar hala gətirir.